Fire Sprinkler Manufacturers

هرگز یک آبپاش بزرگ روزنه را با یک آبپاش استاندارد یا معاون جایگزین نکنید.

هرگز آب پاش را با آبپاش سبک قدیمی یا آب پاش کارکرده تعویض نکنید.

هرگز آبپاش اسپری قائم را در وضعیت آویز یا اسپری اسپری آویز در حالت ایستاده نصب نکنید.

برای نصب آبپاش فقط از آچار اسپرینکلر مخصوص استفاده کنید. هر آچار دیگری احتمال صدمه زدن به آب پاش را دارد.

در کل 1 صفحات

در تماس باشید
پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر شما به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما به محض اینكه بتوانیم به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب