سیستم های ضد حریق فعال
Oct 30 , 2020
حفاظت از آتش غیرفعال غالباً فراموش می شود اما به همان اندازه مهم است و برای حفاظت کامل از آتش باید با سیستم های ضد آتش فعال ترکیب شود. سیستم های حفاظت از آتش منفعل آن سیستم هایی که در ساختار ساختمان قرار می گیرند و برای انجام آنها نیازی به تعامل انسانی ندارند چه آنها در نظر گرفته شده بود انجام. برای به عنوان مثال ، دیوارهای ضد حریق یا تقسیم بندی ساختمان می تواند از گسترش آتش بدون هیچ گونه اقدام انسانی یا حتی نیاز به برق جلوگیری کند. روشنایی اضطراری و علائم خروج نیز نمونه هایی از حفاظت از آتش منفعل در نظر گرفته شده است.
در تماس باشید
پیام بگذارید
پیام بگذارید
اگر شما به محصولات ما علاقه مند هستید و می خواهید از جزئیات بیشتر بدانید ، لطفاً در اینجا پیام بگذارید ، ما به محض اینكه بتوانیم به شما پاسخ خواهیم داد.

خانه

محصولات

در باره

مخاطب